משרות לאקדמאים

3/8/20

⬅️ עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי
פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.
⬅️מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.
⬅️בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות כנדרש.
?השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים.
✒️ רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
?מספר מכרז: 81306
?מיקום המשרה: צפת
?מועד אחרון להגשת מועמדות: 04.08.20
לפרטי המשרה המלאים לחצו כאן ?https://bit.ly/30kS9U3
להגשת מועמדות לחצו כאן? https://ejobs.gov.il/gius/search#
Call Now Button