מכרז עירייה לתפקיד מנהל/ת מערכות מידע ראשי/ת!!

מכרז עירייה לתפקיד מנהל/ת מערכות מידע ראשי/ת!!