מכרז עירייה לתפקיד מנהל/ת מחלקת תיירות!!

מכרז עירייה לתפקיד מנהל/ת מחלקת תיירות!!