תחרות צילום עירונית – צפת בעיניים שלי

תחרות צילום עירונית – צפת בעיניים שלי

תקנון התחרות

תקנון- תחרות צילום "צפת בעיניים שלי"

קבוצת נטועים צפת בשיתוף עם מרכז צעירים צפת ועיריית צפת על תחרות צילומים "צפת בעיניים שלי"

 

מי רשאי להשתתף?

תושבי צפת מגיל 14 ומעלה העוסקים בצילום כעיסוק או כתחביב

השתתפות בתחרות מותנית בקריאה של תקנון זה. משלוח צילומים, מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון.

 

נושא התחרות:

צפת דרך העיניים של תושביה

יש להתמקד בקשר שבין העיר צפת לתושביה, באוכלוסיות המגוונות המתגוררות בעיר, נופיה וייחודיותה של העיר ועוד.

התמונה צריכה לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם ולא להוליך שולל את הצופה בדרך של שינויים ומניפולציות צילומיות באמצעות עריכת מחשב.

לכל תמונה יצרף הצלם הסבר קצר בן 5 שורות מדוע התמונה מייצגת בעיניו את העיר צפת. תמונות ללא הסבר לא ייכנסו לתחרות .

 

תקופת התחרות:

את הצילומים יש לשלוח מיום פרסום התחרות ועד יום חמישי 10.6.18 בשעה 23:00 באמצעות המייל המצורף netuimzefat@gmail.com

צילומים שיישלחו לאחר מועד זה לא ייכנסו לתחרות..

קבוצת נטועים שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד להגשת הצילומים.

 

כללי השתתפות:

  • הצילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים, וזכויות היוצרים בהם, ובכלל זה זכויות השימוש בהם, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות של אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, הינן בבעלות המשתתף מגיש הצילומים. יובהר, כי במקרה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף המגיש ו/ או אשר הינם מושא לזכויות בידי צדדים שלישיים ו/ או מופיע בצילומים אדם, באחריות המשתתף להשיג טרם הגשת הצילומים הסכמות לפרסום ואישורים חתומים כנדרש, בכדי להציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש. במקרה שבו מופיע בצילומים קטין או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו, יהא המשתתף אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה , כתנאי להגשת הצילומים.

על האישורים הנדרשים להישלח בדואר האלקטרוני עם הגשת הצילום

  • אין להגיש צילומים שהוגשו בעבר לתחרות צילום כלשהי או שנעשה בהם שימוש מסחרי בעבר
  • לא יתקבלו צילומים שעברו טיפול בתוכנת עיבוד.

 

הגשת הצילומים:

  • כל משתתף רשאי להגיש צילום אחד בלבד
  • צילום שיתקבל ללא הסבר מצורף לא ייכנס לתחרות

 

שלב השיפוט:

ועדת שיפוט תהא מורכבת מנציגים של קבוצת נטועים, מרכז צעירים צפת ועיריית צפת.

ועדת השיפוט תבחר 20 ציורים מתוך הצילומים הטובים ביותר והם יוצגו בתערוכה בצפת במשך כחודש ימים

מתוך 20 הצילומים הנבחרים ייבחרו 3 צילומים מנצחים שיוגדרו בשלושת המקומות הראשונים.

ועדת השיפוט אינה מחויבת להסביר את הטעמים לכך שצילומים של משתתף מסוים נפסלו או לא זכו וכל החלטה כאמור תהא לפי שיקול דעתם של ועדת השיפוט ובלי שלמי ממשתתפי התחרות תהיה כל טענה ו/ או דרישה ו/ או תביעה כאמור.

החלטת ועדת השיפוט סופית ולא ניתן לערער עליה.

פרסים:

מקום ראשון- 1000 ₪

מקום שני- 700 ₪

מקום שלישי- 500 ₪

 

פרסום הזוכים:

הזוכים יפורסמו בעיתונות המקומית ובפייסבוק

הזכות לבטל או להשהות את התחרות:

קבוצת נטועים ושותפיה שומרת על זכותה הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/ או תביעה ו/ או דרישה כתוצאה מכך.

 

אנו מאחלים למשתתפים הנאה והצלחה,

 

קבוצת נטועים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

7 − 2 =