הם כבר עשו לנו like ואתה?

כל העדכונים כל הזמן - אם אתה לא כאן אתה לא קיים